Zakład Dydaktyki
i Symulacji Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

SKN Symulacji Medycznej

Koło Symulacji Medycznej, wywodzi się z Koła Anatomii Klinicznej i Symulacji Medycznej, powstało w roku akademickim 2011/2012 funkcjonując na początku przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka, a następnie w ramach Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Opiekunem Koła, od początku jego istnienia jest dr hab. n. med. Kamil Torres.


 

 

 

Działalność Koła

 

Podstawową działalnością i zainteresowaniem członków Koła jest nauka oparta na symulacji. Edukacja medyczna oparta na symulacji zrewolucjonizowała system nauczania medycyny zarówno wśród studentów jak i rezydentów czy specjalistów. 

Do technik symulacyjnych możemy zaliczyć pełną symulację pacjenta (w oparciu o grę aktorską), symulację zadania medycznego, symulację komputerową, zaawansowaną technologię rzeczywistości wirtualnej, standaryzowanego pacjenta jak i naukę opartą na problemie (problem-based learning). Kształcenie symulacyjne koncentruje się na treningu sytuacji, które maja miejsce często w praktyce, wymagających wielokrotnego powtórzenia, a czasem i natychmiastowych reakcji jak i  specyficznych umiejętności, związanych ze sporadycznym występowaniem pewnych problemów natury medycznej w życiu zawodowym. 

Koło symulacji medycznych przeprowadziło liczne warsztaty w ramach projektu HIT- Holizm, Innowacja, Trening: podstawy anatomiczne badania neurologicznego, anatomia radiologiczna -CT głowy, warsztaty szycia chirurgicznego, warsztaty - breaking bad news, oraz treningi w zakresie udzielania pierwszej pomocy, opierające się na zasadach rozgrywania wojen symulacyjnych.

Istotnym osiągnięciem członków Koła jest zajęcie dwukrotnie (2013 rok, 2014 rok) pierwszego, dwukrotnie (2015 rok, 2016 rok)  trzeciego miejsca w ogólnopolskich mistrzostwach SimOlympics oraz trzeciego w międzynarodowych zawodach SimOlympics (2014 rok) tzw.- wojnach symulacyjnych, polegających na udzieleniu przez 5-osobowy zespół ratunkowy pomocy pacjentowi-symulatorowi w wykreowanej na podstawie scenariusza sytuacji.

Członkowie Koła Symulacji Medycznej czterokrotnie współorganizowali Konferencje Symulacji Medycznych w Lublinie. Zaangażowanie obejmowało stronę techniczną jak i dydaktyczną w postaci współorganizowania warsztatów dla uczestników Sympozjum.

Ponadto członkowie Koła co roku z sukcesami prezentują prace naukowe na Konferencjach Studenckich Kół Naukowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

do góry

 

Zarząd Koła

 

Mateusz Woźniakowski

Jestem studentem V roku kierunku lekarskiego. W Studenckim Kole Symulacji Medycznej działam drugi rok. Obecnie pełnie w nim funkcję Prezesa. Uwielbiam pracować z ludźmi i rozwijać się, a działalność w Kole ciągle daje mi na to szansę.

Justyna Wysocka

Jestem studentką studiów magisterskich, a od niedawna ratownikiem medycznym.
Z Kołem Symulacji Medycznej jestem związana od 2014 roku. Obecnie pełnię w nim funkcję V-ce Przewodniczącego. 

Monika Majcher

Jestem studentką V roku kierunku lekarskiego. W naszym kole działam już od 4 lat. Obecnie pełnie w nim w funkcję Sekretarza. 

Anna Roszkowska

Jestem studentką IV roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie,o sobie mogę powiedzieć, że jestem uparta i ciekawa otaczającego mnie świata.

Marta Sprawka

Jestem studentką IV roku kierunku lekarskiego na naszym Uniwersytecie. Z kołem Symulacji Medycznej związana jestem już od 3 lat. Na co dzień jestem uśmiechnięta i energiczna.

do góry

 

Działalność naukowa

 

w przygotowaniu ...

do góry

 

Warsztaty SKN

 

Terminarz warsztatów SKN na rok akademicki 2016/2017
W proponowanym harmonogramie mogą zajść zmiany. Prosimy o bieżące śledzenie terminarza.

L.p.   Nazwa warsztatu Liczba osób Termin
1.    Szycie chirurgiczne 10 01.12.16.
2.    Airway management 10 09.12.16.
3.    Warsztaty neurologiczne 10 09.01.-14.01.17.
4.    Badanie urazowe 10 13.02.-17.02.17.
5.    Airway management 10 27.02.-04.03.17.
6.    Warsztaty ginekologiczne 10 (luty/marzec).17.
7.    Warsztaty z osłuchiwania zastawek serca, płuc i interpretacji podstawowych zapisów EKG 12 27.03.-01.04.17.
8.    Pierwsza pomoc w terenie 12 10.04.-14.04.17.
9.    ALS 10 05.06.-09.06.17.

do góry

 

SimOlympics

 

Plan przygotowań drużyn (semestr zimowy)

Drużyny podstawowe

1. BLS 
2. Podstawowe umiejętności – zabezpieczanie dróg oddechowych 
3. Defibrylacja – obsługa, doskonalenie uciskania klatki piersiowej 
4. Rytmy do nie do defibrylacji – podział ról 
5. Rytmy do nie do defibrylacji, 4H 
6. Rytmy do defibrylacji, 4T
7. Rytmy do defibrylacji 
8. Mix NZK
9. Sytuacje szczególne NZK 

Drużyny zaawansowane

1. BLS + BLS dzieci, umiejętności techniczne 
2. Rytmy nie do defibrylacji 4h 4t 
3. Rytmy do defibrylacji 4h 4t 
4. Sytuacje szczególne NZK 
5. Sytuacje szczególne NZK 
6. NZK dzieci 
7. OZW
8. Urazówka 
9. Urazówka 

 

do góry